Deze site maakt gebruik van cookies die bezoekstatistieken kunnen genereren of waarmee we u diensten, aanbiedingen of advertenties kunnen aanbieden die zijn aangepast aan uw interessegebieden. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Wettelijke bepalingen | Naturisme.fr

Wettelijke bepalingen

Deze website is gepubliceerd door de Fédération des Espaces Naturistes, vereniging volgens wet van 1 juli 1901 bij de prefectuur onder nr.W941009650, 105 rue La Fayette 75010 Paris. – FRANCE. 

Publishing director : Pascal Leclère, voorzitter van de Fédération des Espaces Naturistes.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Reproductie of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de gegevens en informatie op deze website waarvoor geen toestemming is verleend, is verboden. De inhoud is beschikbaar voor privégebruik en niet-collectief gebruik.
Het wetboek van intellectuele eigendom staat, krachtens artikel L. 122-5.2° en 3°a, enerzijds, alleen "kopieën of reproducties toe die uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik en niet bestemd zijn voor collectief gebruik" en, anderzijds, alleen analyses en korte citaten die dienen als voorbeeld of illustratie, "elke volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie gedaan zonder instemming van de auteur of diens rechthebbenden of rechtverkrijgenden, is onwettig" (art. L. 122-4). Een dergelijke weergave of reproductie, ongeacht door middel van welk procédé, is dus een vorm van namaak als strafbaar gesteld in de artikelen L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

INFORMATICA EN VRIJHEDEN (CNIL)

U kunt gegevens betreffende uzelf via deze website naar la Fédération des Espaces Naturistes sturen. Overeenkomstig de wet "informatica en vrijheden" van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang en rectificatie van de persoonsgegevens inzake u door te schrijven aan:

MERKEN EN LOGO’S

Ongeacht welk gebruik van de merknamen en logo’s op deze website is verboden zonder toestemming van la Fédération des Espaces Naturiste. Tevens is voor alle hyperlinks betreffende deze website voorafgaande toestemming nodig.

EXPLOITATIE VAN GEGEVENS

Ondanks de zorg die wordt besteed aan de verwerking van gegevens, kan la Fédération des Espaces Naturiste niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen met betrekking tot de informatie die via deze website wordt verspreid. la Fédération des Espaces Naturiste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de informatie op deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Technische adviseur, realisatie en webhosting

Astropof inc.
6999 boul. C. Labelle
Labelle, J0T 1H0, QC
Canada
www.astropof.com

Website Optimalisering en webmarketing

Astropof inc.
6999 boul. C. Labelle
Labelle, J0T 1H0, QC
Canada
www.astropof.com

Wilt u alles weten over onze aanbiedingen, nieuws…

Abonneer u op onze nieuwsbrief